Om relasjonskompetense

Fra lydighetskultur til ansvarlighetskultur:

Fra en relasjon preget av regler og konsekvenser

til en relasjon preget av kontakt og respekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *