Archive for Leadership

Om relasjonskompetense

Fra lydighetskultur til ansvarlighetskultur:

Fra en relasjon preget av regler og konsekvenser

til en relasjon preget av kontakt og respekt.

Om relasjonskompetense

«Relasjonskompetanse er veien å gå for å kjenne folk og lede dem ved interesse og kjærlighet for deres person og deres bidrag til din bedrift. Ledelse er å gjøre andre god. Da må du investere i relasjoner til dem.» Spurkeland, 2005.