Archive for Relasjonskompetense

Om relasjonskompetense

Fra lydighetskultur til ansvarlighetskultur:

Fra en relasjon preget av regler og konsekvenser

til en relasjon preget av kontakt og respekt.