Avviksmelding

Avviksmelding
  • Rapportering av uønskede hendelser/uheldige situasjoner
  • Hvis hendelsen har medført personskade skal dette meldes til NAV-kontor. Ved alvorlig personskade skal arbeidstilsynet alltid varsles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *